mình muốn mua mặt nạ thải độc số lượng nhiều thì giá như nào bạn ơi