Bạn muốn trở thành nhân viên tại các cơ sở massage cần được đào tạo và cấp chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu theo đúng quy định
Bạn đã có tay nghề xoa bóp bấm huyệt nhưng không biết xin cấp chứng nhận xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu ở đâu đủ điều kiện, đúng quy định.