tốt cho vẻ đẹp của phụ nữ trong đó có cả phụ nữ mang thai. tốt cho mắt khi lao động nhiều