Bạn có đồ chơi rút khỉ như thế này ko nhỉ https://megamart.vn/mattel-games-rut-khi