[Bình Luận] Bán chất điều hòa sinh trưởng GA3, NAA, Paclobutrazol, Vitamin B1...

Giá: Liên hệ , Bán chất điều hòa sinh trưởng GA3, NAA, Paclobutrazol, Vitamin B1..., CÔNG TY TNHH Thương Mại Hiền Phan, Cần bán/Dịch vụ chuyên mục Phân bón, thuốc trừ sâu tại Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh - 2016-03-31 11:14:41
Chủ đề được quản lý bởi : Nguyễn Ngọc Huyền
Liên kết : https://muabannhanh.com/ban-chat-dieu-hoa-sinh-truong-ga3-naa-paclobutrazol-vitamin-b1-id-d62a0500


None

0

22

0
Sắp xếp theo