Cay trong chau có hoa gia bao nhieu vay.báo giá cho em biet voi ad.loại trong chau có hoa nha.