e đã biết lái xe nâng giơ e muốn làm 1 chứng chỉ lái xe nâng tại hải phòng để xin việc vào công ty. ad tư vấn giúp e với