B ơi,xe của b nguyên bản chưa bổ máy chứ ?m muốn xem xe thì qua đâu b nhỉ?