Họ tên: Trần Công Hậu
Email: conghau0110@gmail.com
Nơi ở: Long Thành Đồng Nai
SDT: 01218948891