Phòng khám chúng tôi cung cấp dược liệu ngâm chân với chất lượng tốt nhất, dựa theo công thức bí truyền của gia đình. Chúng tôi đã có các đại lý tại Hạ Long, Đông Triều (Quảng Ninh), Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên.