7 triệu được k bạn, mà bản này là bản quốc tế à bạn