Chị ơi cho e hỏi. E ở nơi xa mà lên chị mua xe. Thì làm giấy tờ sang tên mau ko hả chị