Cho e hỏi máy e đang có ảnh hưởng của Búa côn và bát côn nên sửa ở đâu và giá thành đảm bảo không bị chặt chém ạ