Giảm giá mạnh cho những ai nhiệt tình đến xem xe ạ.