Xe còn mới hk b,đây là hình thật hả.gắn cản voi inox sẵn hk b