a di đà phật. tượng bồ tát địa tạng bằng đồng cao 1m giá bao nhiêu ạ?