Chào bạn, tôi đã đăng tin giúp bạn tại
http://www.chotron.vn/go-vap/s-rao-vat-khac/soi-day-thong-minh-guide-knots/10685
Lần sau có đăng tin bạn nhớ ghé http://chotron.vn đăng free, để nhiều người biết đến sản phẩm của bạn. Cảm ơn