Báo giá cho mình nhé (phidinhme@gmail.com). Thanks