Hân hoan đón chào anh chị qua bên em trải nghiệm thực tế trên xe. Thân!