Cho mình hỏi máy mình đang dùng thì bị sập nguồn. Mở lại lúc được lúc không. Đưa ra tiệm ven đường nó banh ra hết còn phán câu thay main đi em. Nhưng em em không có thời gian đến trung tâm uy tín. Vậy làm sao bây giờ, tư vấn giúp mình với.