Minh muốn mua một con xe khoang 350tr ma k biết chọn con nao mong các bạn tư vấn cho mình voi