E ở Bạc Liêu muốn mua xe này thì giao dịch thế nào hả chị??