Ad cho e hỏi e mới mua 1xe x150 màu trắng đen được 1 ngày. Nhưng đèn đít và 2 đèn hông xe không bật đèn vẫn sáng e goik điện hỏi đại lú người ta nói xe mới lắp đèn lét nên không tắt ad cho e hỏi có phaik vạy k ạ e xjn cảm ơn