Xe này anh bán ssang bên phước sơn khâm đức được ko vậy anh