Em hỏi một câu dc ko.em mua xe sh mode dược hai tháng em mới thấy dầu dược 10ngày trước đó thì bình thường nhưng hai hôm nay em thấy tiếng máy nổ to hơn lúc đầu. Em hỏi như vậy có sao ko.em xin cảm ơn