Cần bán 2 con sensor gefran. Mới 100% chưa qua sd. Ai cần mua liên hệ 01688388849