Shop cho minh đặt hàng chó nhồi bông biết đi. Biết hát . Đc : nguyễn duy tài . Ấp chợ thủ a . Tam giang tây . Ngọc hiển . Cà mau .