Cho Mình Hỏi Mình Mới Có Bằng Cấp 3 Có Đăng Ký Xin Học Được Không