Chủ đề
Thuốc trừ nấm bệnh Binhnomyl 50WP


None

1

26

0
Hợp chất dinh dưỡng HVP 301.N NẤM


None

1

37

0
Phân bón lá Ba Lá Xanh 16-16-8 500ml


None

1

42

0
Thuốc trừ cỏ Newsate 480SL


None

1

45

0
Thuốc trừ sâu TUNGCYDAN 30EC


None

1

40

0
Thuốc đặc trị nấm Agri-Fos 400 1 lít


None

1

39

0
Thuốc trừ sâu NOKAPH


None

1

42

0
Thuốc trừ sâu FASTAC 5EC


None

1

67

0
Thuốc diệt chuột FORWARAT


None

1

41

0
Thuốc trừ sâu sinh học Boema 19EC 480ml


None

1

33

0
Thuốc đặc trị sâu rầy Otoxes 200SP 10gr


None

1

34

0
Thuốc ra rễ N3M 500gr


None

1

39

0
Thuốc trừ sâu Lannate 40SP 500gr


None

1

47

0
Phân bón hòa tan KNO3 Sen Tra


None

1

45

0
Phân bón lá Multi K - KNO3


Jan '17

8

57

0
Thuốc trừ nấm bệnh Antracol 70WP 1kg


Nov '16

2

51

0
Thuốc trị bệnh cây trồng RIDOMIL 68WP 100gr


None

1

55

0